Gyldendals hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet

Gyldendal er det største konsernet i den norske bokbransjen, og har virksomheter i alle ledd i verdikjeden, fra forlag og innholdsproduksjon, til distribusjon, handel, markedsplasser og tjenester. 

 

Gjennom sin snart hundreårige historie har Gyldendals oppdrag vært å skape og formidle historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse.

 

Konsernets ambisjon er å få betydning for enda flere og øke verdien av det vi gjør gjennom vårt arbeid for et vitalt norsk språk, for litteratur og læring, formidling og handel og for et offentlig ordskifte basert på ytringsfrihet og meningsmangfold. Gyldendal utvikler innhold i ulike formater til stadig nye tjenester, særlig innen netthandel, strømmetjenester og digitale læremidler. Allikevel er kjernen i det vi gjør, den samme: å skape og formidle historier, kunnskap og kultur.

 

Gyldendals langsiktige utvikling måles gjennom det som skapes for leserne, kundene, forfatterne, medarbeiderne, eierne og offentligheten.

 

Det børsnoterte Gyldendal ASA er morselskap i konsernet. Gyldendalhuset på Sehesteds plass i Oslo er konsernets hovedkontor hvor 460 av konsernets 1.900 medarbeidere har sin arbeidsplass.

 

Gyldendalkonsernet er organisert i tre forretningsområder:

Forlag og innholdsproduksjon består av forlag og redaksjoner som produserer og utvikler kunnskap, historier og underholdning tilpasset ulike formater, kanaler og tjenester. Dette inkluderer et bredt spekter av innhold til barn og voksne i allmennmarkedet, samt til barnehage, grunnskole, videregående skole og student- og profesjonsmarkedet. Forretningsområdet består blant annet av Gyldendal Norsk Forlag og imprintforlagene Tiden og Kolon.

 

Handel og markedsplasser består av ledende handelskonsepter som markedsfører, distribuerer og selger innhold i ulike formater og andre varer. Forretnings-området består blant annet av ARK, Fabel, Bokklubbene og Forlagssentralen.

 

Tjenester og vekst utvikler digitale tjenester og produkter for eksisterende og nye markeder.