Gyldendals hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet.

Gyldendals langsiktige utvikling av verdier måles gjennom det som skapes for leserne, kundene, forfatterne, medarbeiderne, eierne og offentligheten.

Det børsnoterte Gyldendal ASA er morselskap i konsernet. Konsernets hovedkontor er Gyldendalhuset på Sehesteds plass i Oslo sentrum.

Sehesteds Plass

Fra tradisjonelt bokkonsern til digital tjenesteleverandør

Gyldendal er det ledende konsernet i den norske bokbransjen, og har virksomheter i alle ledd i verdikjeden, fra forlag og innholdsproduksjon til distribusjon, handel, markedsplasser og tjenester.

 

Vårt hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet. Gyldendal står, som mange andre selskaper, i endring. Vi beveger oss fra å være et tradisjonelt bokkonsern til å bli en innholds- og tjenesteleverandør.

 

Vi utvikler innhold i ulike formater til stadig nye tjenester, særlig innen netthandel, strømmetjenester og digitale læremidler. Allikevel er kjernen i det vi gjør, den samme: Vi skaper og formidler historier, kunnskap og kultur.

Gutt Med Pc Explore

Gyldendalkonsernet er organisert i tre forretningsområder:

Forlag og innholdsproduksjon består av forlag og redaksjoner som produserer og utvikler kunnskap, historier og underholdning tilpasset ulike formater, kanaler og tjenester. Dette inkluderer et bredt spekter av innhold til barn og voksne i allmennmarkedet, samt til barnehage, grunnskole, videregående skole og student- og profesjonsmarkedet. Forretningsområdet består blant annet av Gyldendal Norsk Forlag og imprintforlagene Tiden og Kolon.

 

Handel og markedsplasser består av ledende handelskonsepter som markedsfører, distribuerer og selger innhold i ulike formater og andre varer. Forretnings-området består blant annet av ARK, Fabel, Bokklubbene og Forlagssentralen.

 

Tjenester og vekst utvikler digitale tjenester og produkter for eksisterende og nye markeder, og utvikler en portefølje av vekstprosjekter og nye forretningsmuligheter.

ARK Kundeservice2