Gyldendals hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet.

Gyldendal ASA er morselskapet i konsernet Gyldendal. Her legges Gyldendals helhetlige strategi. Konsernets ledelse forvalter også selskapets eiendommer og finansplasseringer.

Konsernet arbeider med egne forretningsområder i alle bokbransjens delbransjer; fra idéutvikling og fram til boken når leserne. Forretningsområdene er organisert i egne selskaper. Selskapene er enten heleide, felles kontrollerte eller tilknyttede.

Gyldendal driver virksomhet på fem hovedområder:

  • Forlagsvirksomhet - Gyldendal Norsk Forlag AS (100 %)
  • Bokhandel - ARK Bokhandel AS (100 %)
  • Publikasjon av ordbøker og leksika - Kunnskapsforlaget AS (100 %)
  • Distribusjon og logistikk - Forlagssentralen ANS (50 %)
  • Bokklubber - De norske Bokklubbene AS (48,5 %)

Gyldendals hovedmål er å skape og formidle kulturelle verdier.

Gyldendals langsiktige utvikling av verdier skal måles gjennom det som skapes for leserne, kundene, forfatterne, medarbeiderne, eierne og offentligheten.