Redegjørelse åpenhetsloven

Gyldendals prinsipper for bærekraftig forretningspraksis omfatter områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø og klima, antikorrupsjon og dyrevelferd og er basert på basert på FN- og ILO-konvensjoner, som angir minimums- og ikke maksimumsstandarder.

Prinsippene er forankret i vår policy for bærekraftig forretningspraksis. Vårt arbeid med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet disse områdene er i tråd med OECDs retnings linjer for ansvarlig næringsliv. Gyldendal er medlem av Etisk Handel Norge, dette innebærer en forpliktelse til årlig å rapportere på arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

 

Gyldendal er underlagt Åpenhetsloven og legger denne rapporten til grunn som vår redegjørelse etter lovens § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen gjelder for 1. januar til 31.desember 2022. Gyldendal har tre heleide selskaper; Gyldendal Norsk Forlag AS, ARK Bokhandel AS og Forlagssentralen AS. Rapporten omfatter alle heleide datterselskap.

 

Aktsomhetsvurdering for bærekraftig forretningspraksis 2022